ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี"

ไม่สำคัญ
(ไม่สำคัญ)
 
ต่อมาในวันที่ [[21 มกราคม]] [[พ.ศ. 2557]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ '''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา''' เป็น '''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี''' ใช้อักษรย่อ [[ต.อ.พ.ปท.]] เพื่อสนองนโยบายของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] ที่ต้องการให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำ[[จังหวัดปทุมธานี]] <ref>http://202.29.215.169/sec39/e-loader/data/P1eYcrk86110616FriFeb2014.pdf ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่องเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี </ref>
 
== ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ==
 
*นางละม่อม ลิ้มสมบูรณ์
*นางบุญมี ศุภศิริรัตน์
*นายพลั่ว อินกำเนิด
*นายพูล ผลสุวรรณ
*นายอเนก คุณอนันต์
*นางสุภาพ บัญปาน
*นางผัน สีสังข์
*นายชาญ พวงเพ็ชร
 
== รายนามผู้บริหารโรงเรียน ==