ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็นบีทีเวิลด์"

* [http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/NewsEN/Main สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์]
* [http://thainews.prd.go.th เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ]
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 =
| สี2 =
| สี3 =
| รูปภาพ =
| ตำแหน่ง = เอ็นบีทีเวิลด์
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = ก่อตั้งสมัยแรก
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = ยังออกอากาศอยู่
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
}}
{{จบกล่อง}}
 
{{องค์กรสื่อของรัฐ}}
ผู้ใช้นิรนาม