ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เครื่องยศ ===
 
ในอดีต ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น'''ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ'''นั้นจะได้รับพระราชทาน[[เครื่องยศ]]ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ [[เสื้อครุย]]ปัก จ.จ.จ. พานหมากทองคำลายสลักเครื่องพร้อม คนโทน้ำลายสลักพร้อมพานรอง กาน้ำทองคำลายสลักพร้อมโต๊ะทองคำ กระโถนทองลายสลัก ซึ่งเดิมผู้ที่ได้รับพระราชทาน ท.จ.ว. และ ท.จ. มักมีบรรดาศักดิ์เป็น[[บรรดาศักดิ์ไทย#พระยา|พระยา]] จึงเรียกว่า พระยาพานทองด้วย
 
1. [[เสื้อครุย]]ปัก จ.จ.จ. (ฝ่ายในพระราชทานผ้าปักทองแล่ง)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีระเบียบกำหนดเครื่องยศประกอบ แต่ก็มิได้พระราชทานให้ครอบครองอย่างประเพณีเดิม คงเชิญเครื่องยศมาตั้งประกอบในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเท่านั้น<ref>ปถพีรดี, [http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=1708&stissueid=2502&stcolcatid=9&stauthorid=10 เครื่องยศ], สกุลไทย, ฉบับที่ 2502, ปีที่ 48, ประจำวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2545 </ref>
 
2.พานหมากทองคำเครื่องพร้อม
 
3.คณโฑทองคำพร้อมพานรอง
 
4.กาน้ำทองคำพร้อมโต๊ะทองคำ
 
5.กระโถนทองคำ
 
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ทุติยจุลจอมเกล้า|ท.จ]]. และ [[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ|ท.จ.ว]] จะมีบรรดาศักดิ์เทียบเท่า '''พระยาพานทอง'''
 
=== คำนำหน้านาม (ฝ่ายใน) ===
 
=== เกียรติยศศพ ===
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น'''ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ''' เมื่อวายชนม์จะใช้คำว่า "ถึงแก่อนิจกรรม"<ref>สุดสงวน, [http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=3669&stissueid=2629&stcolcatid=2&stauthorid=17 ตอน “การใช้ภาษาในภาวะวิกฤต”], สกุลไทย, ฉบับที่ 2629, ปีที่ 51, ประจำวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2548</ref><ref>[http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ออนไลน์) พ.ศ. 2542 : อสัญกรรม]</ref> และจะได้รับพระราชทานเกียรติยศศพ แต่ถ้าผู้วายชนม์เป็นสมาชิกราชตระกูล ดำรงตำแหน่งสำคัญ หรือได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่นที่มีลำดับเกียรติสูงกว่าก็อาจได้รับเกียรติยศศพสูงขึ้น โดยจะได้รับพระราชทานเกียรติยศศพ ดังนี้
 
{{col-begin}}
;'''ท.จ.ว. (ฝ่ายใน)'''
{{col-2}}
 
;ฝ่ายใน
*# [[โกศแปดเหลี่ยม]]
* น้ำหลวง เพลิงหลวง
# น้ำหลวงอาบศพ
* [[โกศแปดเหลี่ยม]]
# ฉัตรเบญจา 4คันตั้งประกอบเกียรติยศข้างโกศศพ และ 10คัน เวลาแห่เวียนเมรุ
* [[ฉัตรเบญจา]]
# รถวอเชิญโกศศพ
* [[ปี่]] [[กลองชนะ]] ประโคมเวลารับพระราชทานน้ำอาบศพ
* น้ำหลวง# เพลิงหลวง
* พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม 3 คืน
 
{{col-2}}
;'''ท.จ.ว. (ฝ่ายหน้า)'''
 
* น้ำหลวง เพลิงหลวง
เกียรติยศศพเหมือน ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชออสริยาภรณ์ '''[[ทุติยจุลจอมเกล้า]]''' ทุกประการ
* [[โกศโถ]]
* [[ฉัตรเบญจา]]
* [[ปี่]] [[กลองชนะ]] ประโคมเวลารับพระราชทานน้ำอาบศพ
{{col-end}}
 
== การพระราชทาน ==
ผู้ใช้นิรนาม