ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิไชยราชา (หนานขัติ แสนศิริพันธุ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ชายา = เจ้าคำป้อ แสนศิริพันธุ์
|หม่อม =
|พระโอรส/ธิดา =[[เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์]] <br> เจ้าสุคันธา ไชยประวัติ
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์เทพวงศ์]]
}}
 
'''พระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์)''' หรือ เจ้าหนานขัติ พระวิไชยราชาแห่ง[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] อดีตเสนาคลัง[[จังหวัดแพร่]] เป็นโอรสในเจ้าแสนเสมอใจเครือพระญาติ[[เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง|เจ้าหลวงเทพวงศ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 19 และเป็นต้นสกุล ''แสนศิริพันธุ์''
 
==พระประวัติ==
พระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์) หรือ เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์ เป็นโอรสในเจ้าแสนเสมอใจเครือพระญาติ[[เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง|เจ้าหลวงเทพวงศ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 19 เจ้าหนานขัติ ดำรงตำแหน่งเป็น ''พระวิไชยราชา'' พระวิไชยราชา[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] และเสนาฝ่ายคลัง ในสมัย[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย ถือศักดินา 1,000 ไร่<ref>ภูเดช แสนสา. ศักดินาเจ้านายประเทศราชสมัยราชวงศ์ทิพจักร</ref> เจ้าหนานขัติ เสกสมรสกับเจ้าคำป้อ ธิดาพระญาประเสริฐชนะสงครามราชภักดี เชื้อพระวงศ์[[เจ้านายฝ่ายเหนือ]] มีบุตร-ธิดาหนึ่งในนั้นคือเท่าที่ปรากฏได้แก่[[เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดแพร่]] และอดีตสมาชิก[[ขบวนการเสรีไทย]]<ref>[http://www.wichairacha.com/คุ้มโบราณ คุ้มวิชัยราชา]</ref> และเจ้าสุคันธา ไชยประวัติ มารดาคุณหญิง[[บัวเขียว รังคสิริ]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของจังหวัดแพร่]] และอดีตผู้อำนวยการ[[โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่]]
 
==การทำงาน==
812

การแก้ไข