ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษร"

Up
(ย้อนการแก้ไขที่ 7297280 สร้างโดย 49.48.242.55 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(Up)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''อักษร''' คือ[[สัญลักษณ์]]หรือ[[เครื่องหมาย]]สำหรับใช้แทน[[หน่วยเสียง]]ใน[[ภาษา]]หนึ่ง ๆ โดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ โดยทั่วไป อักษรแต่ละตัว มักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงสระ พยัญชนะ หรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆ เช่น [[อักษรโรมัน]] [[อักษรไทย]] [[อักษรมอญ]] โดยทั่วไปเรียกกันว่า "ตัวหนังสือ"
 
อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์แทนเสียงในบางภาษาอาจใช้แทนเสียงของพยางค์หรือคำ ก็ได้ เช่น [[อักษรจีน]] หรือตัวหนังสือจีน (นักวิชาการบางสำนักไม่ถือว่าตัวหนังสือจีน เป็น "อักษร" ตามนิยามของคำว่า [[alphabet]] ในภาษาอังกฤษ แต่เรียกว่า [[ideogram]] คือสัญลักษณ์แทน[[คำ]] หรือ[[หน่วยคำ]])
 
แบบแผนว่าด้วยตัวหนังสือนั้น ในตำราภาษาไทย เรียกว่า [[อักขรวิธี]] ซึ่งว่าด้วยการเขียน การอ่าน การประสมอักษร และการใช้อักษรอย่างถูกต้อง
ผู้ใช้นิรนาม