ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอากุสทาแห่งซัคเซิน-โกทา-อัลเทินบวร์ค"

ชาวไทย ย้ายหน้า เจ้าหญิงออกัสตาแห่งซัคเซิน-โกทา ไปยัง เจ้าหญิงออกัสตาแห่งซัคเซิน-โกทา-อัลเทนบูร์ก: ชื่ิอเดิมไม่ใช่ชื่อเต็มของพระองค์ (ตกคําว่าอัลเทนบูร์ก)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ชาวไทย ย้ายหน้า เจ้าหญิงออกัสตาแห่งซัคเซิน-โกทา ไปยัง เจ้าหญิงออกัสตาแห่งซัคเซิน-โกทา-อัลเทนบูร์ก: ชื่ิอเดิมไม่ใช่ชื่อเต็มของพระองค์ (ตกคําว่าอัลเทนบูร์ก))
10,119

การแก้ไข