ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น"

== คลื่นความถี่ที่ใช้งาน ==
ดีแทคมีคลื่นความถี่ถือครองมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 เมื่อนับรวมผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ โดยปี พ.ศ. 2561 ดีแทคถือครอง 2 คลื่นความที่คือ 2100Mhz และ 2300Mhz ซึ่งคลื่นความถี่ 2300Mhz เป็นคลื่นความถี่ที่มีแบนด์วิธกว้างที่สุดในประเทศไทยที่ 60 MHz และเป็นคลื่นความถี่ก้อนเดียวที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศไทย
{|
{| class="wikitable sortable"
|+คลื่นความถี่ในการให้บริการของดีแทค
|-
! คลื่นความถี่ !! หมายเลขช่องสัญญาณ !! จำนวนคลื่นความถี่ !! เทคโนโลยี !! ประเภท !! สถานะบริการ !! เปิดให้บริการ !! ระยะเวลาดำเนินการ
|-
| '''850''' MHz || 5
| '''1800''' MHz || 3 || 5 MHz || [[GSM]]/[[GPRS]]/[[EDGE]] || [[2G]] ||rowspan="2"| กำลังให้บริการ || กันยายน พ.ศ. 2532 || rowspan="4"| สิ้นสุด พ.ศ. 2561 (สัมปทาน)
|10 MHz|| [[UMTS]]/[[HSPA+|HSPA+ 42Mbps]] || [[3G]]
|ให้บริการอยู่|| พฤษภาคม พ.ศ.2556
|
|-
| '''1800''' MHz || 3 || 205 MHz || [[LTE (telecommunication)|LTE 150MbpsGSM]]/[[GPRS]]/[[EDGE]] || [[42G]] || rowspan="2" | ให้บริการอยู่ || กันยายน พ.ศ.2532 2558|| rowspan="3" | สิ้นสุด พ.ศ. 2561 (สัมปทาน)
|-
| '''1800''' MHz || 3 || 20 MHz ||colspan="3"[[LTE (telecommunication)|LTE 150Mbps]] || [[4G]] || พ.ศ. ''ไม่ได้ใช้งาน''2558
|-
| '''1800''' MHz
| '''850''' MHz || 5 || 10 MHz || [[UMTS]]/[[HSPA+|HSPA+ 42Mbps]] || [[3G]] || กำลังให้บริการ || พฤษภาคม พ.ศ. 2556
|3
|20 MHz|| colspan="3" | ''ไม่ได้ใช้งาน''
|-
| '''2100''' MHz || 1 || 10 MHz || [[UMTS]]/[[HSPA+|HSPA+ 42Mbps]] || [[3G]]
| rowspan="2" |กำลังให้บริการอยู่|| พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ||rowspan="2" | สิ้นสุดพฤษภาคม พ.ศ. 2570 (ใบอนุญาต)2556
| rowspan="2" | สิ้นสุด พ.ศ. 2570 (ใบอนุญาต)
|-
| '''2100''' MHz || 1 || 5 MHz || [[LTE (telecommunication)|LTE 42Mbps42Mbps]] || [[4G4G]] || 8 พ.ค. พ.ศ. 2556
|-
| '''2300''' MHz || 40 || 60 MHz || [[LTE (telecommunication)|LTE-TDD]] with 3CA & Massive MIMO || [[4G]] || ทดลองสัญญาณ || มิถุนายน พ.ศ. 2556 || สิ้นสุด พ.ศ. 2568 (สัญญาเช่า)
12

การแก้ไข