ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติพันธ์ พุ่มสุโข"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎ละครโทรทัศน์: แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# (2534) แก้วขนเหล็ก (ช่อง 3)
# (2535) สี่แยกนี้อายุน้อย (ช่อง 3)
# (2535) คนบาป (ช่อง 3)
# (2536) หนูละเบื่อ เสือสวมรอย (ช่อง 5)
# (2536) พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (ช่อง 5)
# (2536) แรงเทียน (ช่อง 5)
# (2541) สวัสดีคุณครู (ช่อง 7)
ผู้ใช้นิรนาม