ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหนือมนุษย์"

(ดร.อมร เหมราช)
* [[ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม]] แสดงเป็น เหมันต์
* [[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]] แสดงเป็น แก้วรุ้ง
* [[สุรวุฑ ไหมกัน]] แสดงเป็น ดร.ชาติ ชโรดม (อ.เพี้ยน)
* [[ศรุต วิจิตรานนท์]] แสดงเป็น ดร.อมร เหมราช
* [[มาริสา แอนนิต้า]] แสดงเป็น กินรี
2,677

การแก้ไข