ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันชาติสาธารณรัฐจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|holiday_name = วันชาติแห่งสาธารณรัฐจีน
|nickname = วันดับเบิลเท็น, ดับเบิลเท็นเดย์
|observedby = {{ROC}}<br>{{TPE}} (ปัจจุบัน)
|duration = 1 วัน
|frequency = ทุกปี
1,525

การแก้ไข