ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
== รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! คณะ !! มหาวิทยาลัย
| [[คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
|-
|[http://www.msci.chandra.ac.th/msci2017/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=302 คณะวิทยาการจัดการ]
|[http://www.chandra.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะเศรษฐศาสตร์]] || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
ผู้ใช้นิรนาม