ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| [[คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
|-
|คณะวิทยาการจัดการ
|มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะเศรษฐศาสตร์]] || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
ผู้ใช้นิรนาม