ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กปปส."

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|group9 = นักบวช
|list9 =
* [[พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม]]
* [[สมณะโพธิรักษ์]]
* [[เพาะพุทธ จนฺทเสฏฺโฐ|สมณะเพาะพุทธ จนฺทเสฏฺโฐ]]
205

การแก้ไข