เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| imagecaption = พระมหาโพธิเจดีย์ พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ
| Country = [[ตำบลพุทธคยา]] [[อำเภอคยา]] [[จังหวัดมคธ]] [[รัฐพิหาร]] {{IND}}
| Name สะมิสะพุด
| Name = กลุ่มวัดมหาโพธิที่พุทธคยา
| Type = มรดกทางวัฒนธรรม
| Year = 2545
ผู้ใช้นิรนาม