ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== กรณีข้าราชการทหาร ===
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร มีแนวทางยึดตามระดับดังนี้... <!--ตาราง [http://www.rta.mi.th/13100u/decorate/rank1.htm]-->
 
=== กรณีข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร ===
ผู้ใช้นิรนาม