ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| full_name = วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
| common_name = วัดมหาธาตุ
| image_temple = Wat mahathatMahathat, bkkBangkok 02(I).jpg
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
| 19 || [[พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)]] || พ.ศ. 2547 || (ยังดำรงตำแหน่ง)
|}
 
== ระเบียงภาพ ==
<gallery>
ไฟล์:Wat Mahathat, Bangkok (IV).jpg|พระมณฑป ที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไฟล์:Wat Mahathat, Bangkok (II).jpg|พระวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ไฟล์:Wat Mahathat, Bangkok (III).jpg|พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ไฟล์:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (31).jpg|พระปรางค์
</gallery>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร]]
[[หมวดหมู่:วัดในเขตพระนคร]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:วัดไทยในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]
{{โครงวัดไทย}}
5,171

การแก้ไข