ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานวิศสุกรรมนฤมาณ"

Torpido ย้ายหน้า สะพานวิศสุกรรมนฤมาณ ไปยัง สะพานวิศุกรรมนฤมาณ: ชื่อที่สะกดถูกต้อง
(Torpido ย้ายหน้า สะพานวิศสุกรรมนฤมาณ ไปยัง สะพานวิศุกรรมนฤมาณ: ชื่อที่สะกดถูกต้อง)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
11,871

การแก้ไข