ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

เยอะไปเอาปีปัจจุบันพอและข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน
(เยอะไปเอาปีปัจจุบันพอและข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน)
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Royal Ploughing Ceremony|แรกนาขวัญ}}
 
; ข้อมูลทั้งหมด
* https://www.moac.go.th/royal_ploughing-home พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 - 14 พฤษภาคม 2561]
* [http://www.moac-training.com/moac-royal_ploughing พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 11 - 12 พฤษภาคม 2560]
* [https://www.moac.go.th/main.php?filename=RoyalPloughing59 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 8 - 9 พฤษภาคม 2559]
; กำหนดพิธี
* [https://www.moac.go.th/royal_ploughing-schedule กำหนดการและรายละเอียดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2561]
* [http://www.moac-training.com/moac-royal_ploughing-schedule กำหนดการและรายละเอียดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2560]
* [https://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=18203 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2559]
; หนังสือ
* [https://www.moac.go.th/royal_ploughing-ploughing_schedule-files-401291791792 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร พ.ศ. 2561]
* [http://www.moac-training.com/moac-royal_ploughing-ploughing_schedule-files-391291791792 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร พ.ศ. 2560]
* [https://www.moac.go.th/download/article/article_20160425103956.pdf พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร พ.ศ. 2559]
; บทความ
* [http://www.lib.ru.ac.th/journal/phauchmongkol.html วันพืชมงคล] - สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* [http://www.prachatai.com/journal/2013/05/46660 ให้ชาวนาเป็นผู้แรกนา: ข้อเสนอปรับเปลี่ยนพิธีแรกนาขวัญในสมัยรัฐบาลคณะราษฎรยุคต้น] - ปราการ กลิ่นฟุ้ง
* [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1305199378&grpid=no&catid=02 จรดนังคัล, แรกนา เขมรปนลาว กลายเป็นไทย] - [[สุจิตต์ วงษ์เทศ]]
* [https://www.moac.go.th/royal_ploughing-home พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 - 14 พฤษภาคม 2561]
 
[[หมวดหมู่:วันสำคัญของไทย|แรกนาขวัญ]]
ผู้ใช้นิรนาม