ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

เพิ่มขึ้น 691 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
 
; ข้อมูลทั้งหมด
* https://www.moac.go.th/royal_ploughing-home พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 - 14 พฤษภาคม 2561]
* [http://www.moac-training.com/moac-royal_ploughing พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 11 - 12 พฤษภาคม 2560]
* [https://www.moac.go.th/main.php?filename=RoyalPloughing59 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 8 - 9 พฤษภาคม 2559]
; กำหนดพิธี
* [https://www.moac.go.th/royal_ploughing-schedule กำหนดการและรายละเอียดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2561]
* [http://www.moac-training.com/moac-royal_ploughing-schedule กำหนดการและรายละเอียดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2560]
* [https://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=18203 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2559]
; หนังสือ
* [https://www.moac.go.th/royal_ploughing-ploughing_schedule-files-401291791792 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร พ.ศ. 2561]
* [http://www.moac-training.com/moac-royal_ploughing-ploughing_schedule-files-391291791792 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร พ.ศ. 2560]
* [https://www.moac.go.th/download/article/article_20160425103956.pdf พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร พ.ศ. 2559]
5,630

การแก้ไข