ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.2]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล]]
{{โครงชีวประวัติ}}
ผู้ที่ทำการแอบอ้างสถาบันมีความผิดให้ได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต และยังหมายรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนสร้างเรื่องราวและหลักฐานเท็จต่างๆทำให้เสื่อมเสียมายังราชวงษ์จักรกรี เช่น หญิงที่แอบอ้างเป็นพระเจ้าวรวงษ์เธอโสมสวลีฯ ล้วนเป็นเรื่องราวที่แอบอ้างและแต่งตั้งเองจากคนที่เคยมีอำนาจในวังซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ถูกปลดจากหน้าที่ในวังแต่ก็ยังมีการแอบอ้างมิรู้จักจบสิ้นก่อให้เกิดเรื่องราวบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้
ผู้ใช้นิรนาม