ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารยธรรมเฮลเลนิสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|อารยธรรมกรีก}}
{{สำหรับ=ยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจาก[[กรีซยุคคลาสสิก]] |ดูที่=สมัยเฮลเลนิสต์ |เปลี่ยนทาง=}}
{{ใช้ปีคศ|width=300px}}
[[File:Diadochen1.png|thumb|right|float|300px|ดินแดนเฮลเลนิสต์ที่รวมทั้ง[[อาณาจักรไดแอโดคาย]] (Diadochi):
477

การแก้ไข