ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หีบศพ"

เพิ่มขึ้น 4,078 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
โลงศพของ[[ชาวพุทธ]]ใน[[ประเทศไทย]] เดิมนิยมใช้ไม้กระดาน กว้างพอดีสำหรับแต่ละด้าน แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ไม้อัดมาเลือยตัดเป็นแผ่นประกอบโลง ภายนอกอาจใช้โลงที่มีลวดลายครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงาม แต่เมื่อจะนำไปเผาหรือฝัง ก็จะถอดโลงชั้นนอกออก
 
'''''หีบศพบรรดาศักดิ์(ประเทศไทย)''''' พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบศพพระราชทาน สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
 
- '''หีบทองทึบ''' สำหรับ [[หม่อมเจ้า]]ที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ไม่ถึงชั้นสายสะพาย (พระราชทานฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศเพิ่ม) , [[เจ้าจอมมารดา]]หรือ[[เจ้าจอม]] , [[พระราชาคณะ]](ชั้นเทพ ,ราช และ สามัญ)
 
- '''หีบทองลายสลัก''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น พระ - พระยาโต๊ะทอง) , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] และ [[ทุติยดิเรกคุณาภรณ์]] , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]](พระราชทานฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศเพิ่ม) , บิดามารดาของผู้ดำรงตำแหน่ง ([[นายกรัฐมนตรี]] , [[ประธานองคมนตรี]] , [[องคมนตรี]] , [[ประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] , [[ประธานวุฒิสภา]] , [[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] , [[ประธานศาลฎีกา]] และ [[รัฐมนตรี]] ต้องถึงแก่กรรมขณะบุตร-บุตรีดำรงตำแหน่ง) (พระราชทานฉัตรเบญจาเป็นเกียรติยศเพิ่ม)
 
- '''หีบกุดั่น''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น พระ ที่มีเชื้อสายจีน) , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ตติยจุลจอมเกล้า]]
 
- '''หีบลายก้านแย่ง''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น หลวง) , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย|จัตุราภรณ์มงกุฎไทย]] [[จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก|จัตุราภรณ์ช้างเผือก จตุตถดิเรกคุณาภรณ์]] [[ตติยดิเรกคุณาภรณ์]] [[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] และ [[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]]
 
- '''หีบเชิงชาย''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น ขุน) , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[เบญจมดิเรกคุณาภรณ์]] [[เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย]] และ [[เบญจมาภรณ์ช้างเผือก]]
 
== ดูเพิ่ม ==
 
* [[โกศ]]
* [[งานศพ]]
ผู้ใช้นิรนาม