ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัญจะ เกสรทอง"

 
== การทำงาน ==
=== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ===
นายปัญจะ เกสรทอง เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้า[[พรรคชาติไทย]] เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2519 เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างปี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2534 ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (ครม.50) และตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ครม.53) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ต่อมาในวันที่ [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]] ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนาย[[ชุมพล ศิลปอาชา]] ที่ลาออกจากตำแหน่ง<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_53.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53]</ref>
ปัญจะ เกสรทอง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512]] สังกัด[[พรรคสหประชาไทย]] นำโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ต่อมาจึงย้ายมาสังกัด[[พรรคเกษตรสังคม]] และได้รับเลือกตั้งใน [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518|พ.ศ. 2518]] [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519|พ.ศ. 2519]] และ [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522|พ.ศ. 2522]]
 
ต่อมาเขาจึงย้ายมาสังกัด[[พรรคชาติไทย]] และได้รับเลือกตั้งในนามพรรคชาติไทย อีก 4 สมัย คือ [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526|พ.ศ. 2526]] [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529|พ.ศ. 2529]] [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531|พ.ศ. 2531]] และ [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535|พ.ศ. 2535 (มีนาคม)]]
 
หลังเหตุการณ์[[พฤษภาทมิฬ]] เขาย้ายไปสังกัด[[พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)|พรรคชาติพัฒนา]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535]] และ [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2538]] และย้ายกลับมาอยู่พรรคชาติไทยอีกครั้ง ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539]]
 
=== ตำแหน่งทางการเมือง ===
นายปัญจะ เกสรทอง เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้า[[พรรคชาติไทย]] เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2519 เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างปี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2534 ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (ครม.50) และตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ครม.53) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ต่อมาในวันที่ [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]] ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนาย[[ชุมพล ศิลปอาชา]] ที่ลาออกจากตำแหน่ง<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_53.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53]</ref>
 
=== ตำแหน่งในพรรคการเมือง ===
ปัญจะ เกสรทอง เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้า[[พรรคชาติไทย]]
 
=== งานอื่นๆ ===
นายปัญจะ เกสรทอง ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์ ในปี [[พ.ศ. 2514]]
 
56,773

การแก้ไข