ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ให้ถูกต้องกับความเป็นจริง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
== พระบวรราชประวัติ ==
=== ขณะยังทรงพระเยาว์ ===
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า '''เจ้าฟ้าจุฑามณี''' เป็นที่รู้จักกันในพระนามว่า ทูลกระหม่อมฟ้าน้อย เป็นพระราชบุตรลำดับที่ 50 หรือ พระราชกุมารพระองค์ที่ 27 ใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] และเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 3 ที่ประสูติแต่[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]] พระองค์พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ [[4 กันยายน]] [[พ.ศ. 2351]] ณ [[พระราชวังเดิม]] [[คลองบางกอกใหญ่|คลอง บางกอกใหญ่]] อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชบิดา ซึ่งในครั้งนั้นเรียกว่า พระบวรราชวังใหม่ อันเนื่องมาจากในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยดำรงพระอิสริยยศที่[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] โดยมีคุณหญิงนก (ไม่ทราบสกุล) เป็นพระพี่เลี้ยง<ref>อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายวีระ ปัทมาคม</ref> พระองค์มีพระเชษฐาร่วมพระราชมารดา รวมทั้งสิ้น 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้าชาย (สิ้นพระชนม์เมื่อประสูติ) สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฏ (ภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]) และสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี<ref name="แน่งน้อย15">หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หน้า ๑๕ </ref>
 
ภายหลังพระองค์ประสูติได้ประมาณ 1 ปี [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]เสด็จสวรรคตเป็นผลให้สมเด็จพระราชบิดาของพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]] มีพระนามว่า [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] พระองค์ได้เสด็จตามสมเด็จพระราชบิดามาประทับใน[[พระบรมมหาราชวัง]]พร้อมกับพระราชมารดาและพระเชษฐา เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 12 พรรษา มีการ[[พระราชพิธีโสกันต์]]อย่างธรรมเนียมสำหรับเจ้าฟ้า หลังจากนั้น เมื่อพระองค์มีพระชันษาได้ 13 พรรษา ผนวชเป็น[[สามเณร]] ณ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] เพื่อศึกษาศีลธรรมและพระศาสนา เมื่อพระองค์ลาผนวชทรงได้ศึกษาวิชาตามแบบแผนราชสกุลที่จัดให้เจ้านายเรียน โดยพระองค์ทรงศึกษาอักษรสยามในสำนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) [[วัดโมลีโลกยาราม]] ร่วมพระอาจารย์เดียวกับสมเด็จพระเชษฐาของพระองค์
153

การแก้ไข