ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบรมมหาราชวัง"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7501011 สร้างโดย 49.49.179.210 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
เมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]] พระองค์ทรงย้ายราชธานีจาก[[กรุงธนบุรี]]มายังฝั่งตะวันออกของ[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศและเป็นที่ประทับของ[[พระมหากษัตริย์]] การก่อสร้างพระราชวังหลวงเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนครเมื่อ [[พ.ศ. 2325]] โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของพระยาราชาเศรษฐีและชาว[[จีน]]ทั้งหลาย ดังนั้น พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ตั้งแต่คลองใต้[[วัดสามปลื้ม]]จนถึงคลองเหนือ[[วัดสามเพ็ง]] เริ่มดำเนินการในวันที่ [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2325]] หลังพระราชพิธียกเสาหลักเมือง 1 วัน และมีการเฉลิมพระราชมนเฑียรในวันที่ [[13 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2325]] แต่ขณะนั้นพระราชมนเฑียรสร้างด้วยเครื่องไม้และสร้างเสาระเนียดรายรอบพระราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก
 
ต่อมาใน [[พ.ศ. 2326]] พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชมนเทียร พระมหาปราสาท เปลี่ยนเสาระเนียดจากเครื่องไม้เป็นก่อกำแพงอิฐ สร้างประตูรายรอบพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนสร้างพระอารามในพระราชวังหลวง คือ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] (พระแก้วมรกต) เมื่อสร้างพระราชนิเวศน์มนเฑียรเป็นการถาวรแล้วโปรดเกล้าฯ ให้มีการ[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]เต็มตามแบบแผนราชประเพณีอีกครั้งหนึ่งใน [[พ.ศ. 2328]]
 
พระบรมมหาราชวังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขยายอาณาเขตและบูรณปฏิสังขรณ์มาในทุกรัชกาล ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระราชอนุชา ขึ้นเป็น[[พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว]] จึงทรงบัญญัติให้เรียกพระราชวังหลวงว่า พระบรมมหาราชวัง นั่นคือ ทรงบัญญัติให้ใช้คำว่า “บรม” สำหรับฝ่ายวังหลวง และ “บวร” สำหรับฝ่าย[[วังหน้า]] พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าจึงเรียกว่า “[[พระบวรราชวัง]]” เมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จสวรรคตแล้ว พระราชวังหลวงก็ยังคงใช้ว่า พระบรมมหาราชวัง มาจนกระทั่งปัจจุบัน
153

การแก้ไข