ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย''' เป็นพระราชพิธีที่ [[พระมหากษัตริย์ไทย]] ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการเจิมและการสวมพระมหาพิชัยมงกุฎโดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้แบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการผสมผสานกันระหว่างธรรมเนียมของ [[ศาสนาฮินดู]] และ [[ศาสนาพุทธ]] ซึ่งต้องย้อนกลับไปหลายศตวรรษโดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบไปด้วย การสรงพระมูรธาภิเษก การเจิม การสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ การสถาปนาพระราชินีและพระราชวงศ์ และการรับเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ส่วนพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นโดยเหล่าสมาชิกของราชวงศ์ใน [[พระบรมมหาราชวัง]]
 
ภายหลังจากประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นแล้วพระมหากษัตริย์ที่ผ่านการสวมมงกุฎแล้วจะประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทองไปประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะและเสด็จไปสักการะพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชบูรพการี
153

การแก้ไข