ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{infobox royalty
| image = Chulalongkorn LoC.jpg
| name = พระบาทสมเด็จ<br >พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราช
| birth_name = สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
| birth_style = พระราชสมภพ
|vice king1 = [[กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ]] <br> (2411 – 2428)
|succession = สมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=14|pages=148|title=หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ทางค้าขาย แลการเดินเรือในระหว่างกรุงสยามกับกรุงยี่ปุ่นทำที่กรุงเทพฯ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/014/148.PDF|date=3 กรกฎาคม ร.ศ. 117|accessdate=27 สิงหาคม 2560|language=ไทย}}</ref>
| name = พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
| father = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| mother = [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]
}}
 
'''พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว'''  (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์สยาม]] รัชกาลที่ 5 แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]] เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และเป็นพระองค์ที่ 1 ใน[[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]] เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411 <ref name=":0">[http://www.thairath.co.th/content/edu/121125 กก.ชำระประวัติศาสตร์ เผยหลักฐาน ร.5 ทรงครองราชย์ 42 ปี] จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553</ref> เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วย[[โรคไต|โรคพระวักกะ]]
 
พระองค์ได้รับสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และว่า "[[พระพุทธเจ้าหลวง]]"
 
=== บรมราชาภิเษกครั้งที่ 1 ===
ขึ้นครองราช{{พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี}}
 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตภายหลังเสด็จออกทอดพระเนตร[[สุริยุปราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411]] โดยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคตนั้น ได้มีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า "พระราชดำริทรงเห็นว่า เจ้านายซึ่งจะสืบพระราชวงศ์ต่อไปภายหน้า พระเจ้าน้องยาเธอก็ได้ พระเจ้าลูกยาเธอก็ได้ พระเจ้าหลานเธอก็ได้ ให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษากันจงพร้อม สุดแล้วแต่จะเห็นดีพร้อมกันเถิด ท่านผู้ใดมีปรีชาควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ให้เลือกดูตามสมควร" ดังนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรคต จึงได้มีการประชุมปรึกษาเรื่องการถวายสิริราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ซึ่งในที่ประชุมนั้นประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ โดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ ได้เสนอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการทูลเชิญให้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดา<ref>แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์, พระอภิเนาว์นิเวศน์ พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สำนักพิมพ์มติชน, 2549 ISBN 974-323-641-4</ref> โดยในขณะนั้น มีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ดังนั้น จึงได้แต่งตั้ง[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)]] เป็น[[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]] จนกว่าพระองค์จะมีพระชนมพรรษครบ 20 พรรษา โดยทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 โดยได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า '''พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว''' โดยมีพระนามตามจารึกในพระสุบรรณบัฎว่า<ref name="หนังสือ"/>
== อ้างอิง ==
;เชิงอรรถ
 
<ref name=":0" />{{รายการอ้างอิง}}
;บรรณานุกรม
{{เริ่มอ้างอิง}}
153

การแก้ไข