ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลอักษรพราหมี"

ย้อนการแก้ไขที่ 7626552 สร้างโดย Pond1991 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7626552 สร้างโดย Pond1991 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
== การเปรียบเทียบ ==
ได้แก่ [[อักษรเทวนาครี]] [[อักษรคุรมุขี]] [[อักษรเบงกาลี]] [[อักษรคุชราต]] [[อักษรโอริยา]] [[อักษรทมิฬ]] [[อักษรมาลายาลัม]] [[อักษรเตลุกุ]] [[อักษรกันนาดา]]และ[[อักษรสิงหล]] (ใน[[ศรีลังกา]]) อักษรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดอยู่ในตระกูลนี้คือ [[อักษรพม่า]] [[อักษรมอญ]] [[อักษรไทย]] [[อักษรลาว]] [[อักษรเขมร]] [[อักษรจาม]] [[อักษรไทลื้อ]] [[อักษรล้านนา]] [[อักษรขอมไทย]] [[อักษรขอมบาลี]] [[อักษรชวา]] [[อักษรบาหลี]] โดยผ่านทาง[[อักษรปัลลวะ]]ในอินเดียใต้ และ[[อักษรกวิ]]ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณ ลักษณะที่ต่างจากอักษรในอินเดีย คือมีพยัญชนะที่ใช้แทนเสียงเดียวกันเพราะภาษาเหล่านี้มีเสียงพยัญชนะน้อยกว่า (เช่น อักษรไทย) มีพยัญชนะ 2 ชุดที่ออกเสียงต่างกันเมื่อประสมสระ (เช่น อักษรเขมร อักษรมอญ) หรือลดจำนวนพยัญชนะ (เช่น อักษรลาว)อักษรกลุ่มนี้เขียนในแนวนอนจากซ้ายไปขวา
=== พยัญชนะ ===
{| class="wikitable Unicode" border="1" style="text-align:center; font-size:120%;"
|- style="font-size: 75%;"
149,137

การแก้ไข