ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มุสลิม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''การปฏิญาณตนเข้ารับมุสลิม'''เป็นการประกาศตนว่ามีความศรัทธาใน[[ศาสนาอิสลาม]]และพร้อมจะปฏิบัติตามหลักศาสนา ผู้กล่าวด้วยความจริงใจและมีศรัทธามั่นคง พร้อมจะปฏิบัติตามหลักศาสนา ถือว่าเป็น[[มุสลิม]]แล้ว ทั้งนี้การกล่าวปฏิญาณนิยมกล่าวต่อหน้าผู้รู้ทางศาสนาและมีพยานอื่นอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ผู้รู้จะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องได้
 
คำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามคือการกล่าวคำเป็น[[ภาษาอาหรับ]]ว่า "อัชฮะดุ อัลลา อิลาหะ อินลัลลอหฺ วะอัชฮะดุ อันนะ มุฮัมมะดัร รอซูลุลลอหฺ" มีความหมายใน[[ภาษาไทย]]ว่า "ข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก[[อัลลอหฺ]] และข้าขอปฏิญาณว่า นบี[[มุฮัมมัด]]เป็น[[ศาสนทูต]]แห่งพระองค์"
 
== อ้างอิง ==
153

การแก้ไข