ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24"

เพิ่มข้อมูลทางแยก จังหวัดนครราชสีมา
(เพิ่มข้อมูลทางแยก จังหวัดนครราชสีมา)
**[[อำเภอวารินชำราบ]] (ตำบลสระสมิง ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ ตำบลแสนสุข ตำบลวารินชำราบ) ระยะทาง 24.2 กม.
**[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] (ตำบลในเมือง) ระยะทาง 2.58 กม.
 
== รายชื่อทางแยก ==
{{ทางแยก/เริ่ม
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 24
| ทิศทาง = ต่างระดับสีคิ้ว–อุบลราชธานี
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 24
| ทิศทาง = สีคิ้ว–อุบลราชธานี
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|201}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201]] ไป [[อำเภอด่านขุนทด]], [[จังหวัดชัยภูมิ]]
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = นครราชสีมา
| pspan = 5
| กม. = 0.000
| ชื่อ = ต่างระดับสีคิ้ว
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} {{AH|12|T}} [[ถนนมิตรภาพ]] ไป [[จังหวัดนครราชสีมา]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} {{AH|12|T}} [[ถนนมิตรภาพ]] ไป [[จังหวัดสระบุรี]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 38.841
| ชื่อ = แยกปักธงชัย
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|304}} {{AH|19|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304]] ไป [[จังหวัดนครราชสีมา]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|304}} {{AH|19|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304]] ไป [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 52.997
| ชื่อ = แยกโชคชัย
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|224}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224]] ไป [[จังหวัดนครราชสีมา]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|224}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224]] ไป [[อำเภอครบุรี]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 53.924
| ชื่อ =
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2421}} ไป [[อำเภอโชคชัย]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 70.200
| ชื่อ =
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2298}} ไปบ้านบุกระโทก
}}
{{ทางแยก/จบ}}
 
==อ้างอิง==
61

การแก้ไข