ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี"

 
== พระราชกรณียกิจก่อนขึ้นครองราชย์ ==
* พ.ศ. 2522-2523 ราชเลขานุการส่วนพระองค์ในพระองค์[[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]]
* พ.ศ. 2527-2531 ประธาน The Khmer Dance Association ในประเทศฝรั่งเศส; ผู้จัดการทั่วไปและผู้กำกับศิลป์ของ The Ballet Group "Deva"
* พ.ศ. 2531-2536 ผู้จัดการทั่วไปและผู้กำกับศิลป์ของ The Royal Khmer Cinematographic Corporation "Khemara Picture"
* พ.ศ. 2535-2536 ทรงได้รับเลือกจาก The Supreme National Council ให้เป็นผู้แทนถาวรแห่งกัมพูชาประจำ[[สหประชาชาติ]] (United Nation)
* พ.ศ. 2536-2547 ทรงดำรงตำแหน่งทูตแห่ง[[ราชอาณาจักรกัมพูชา]]ประจำ[[UNESCO]]
* พ.ศ. 2546 ทรงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง High Privy councilor หรือ องคมนตรี ใน[[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]]
* พ.ศ. 2547 ทรงเป็นสมาชิกแห่ง The High Council of French-Speaking Countries (La Francophonie)
 
ผู้ใช้นิรนาม