ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
# ประสูติแต่'''คุณหญิงพลับ ศิลานนท์''' เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ พระธิดาองค์ที่สองใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์
#* หม่อมเจ้าชายสัตบุศ อิศรเสนา สมรสกับเจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน มีธิดาคือ เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน<ref>{{cite web |url= http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1988 |title= แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน |author= |date=|work= |publisher= ภาพล้านนาในอดีต |accessdate= 23 ตุลาคม 2557}}</ref>
#** [[แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว|แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว ณ ลำพูน]] ชายาใน [[เจ้าอินทยงยศโชติ]] เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 9<ref>{{cite web |url= http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1988 |title= แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน |author= |date=|work= |publisher= ภาพล้านนาในอดีต |accessdate= 23 ตุลาคม 2557}}</ref> มีโอรส-ธิดาคือ
#* หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์หญิงนาฏ อิศรเสนา, พระไชยบูรณ์ (หม่อมราชวงศ์สังกวาศ อิศรเสนา), หม่อมราชวงศ์เทโพ อิศรเสนา, หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรเสนา และหม่อมราชวงศ์หญิงนวลจันทร์ เกษมสันต์ (อิศรเสนา)
#*** เจ้าหญิงมุกดา ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าราชภาคินัย (น้อยเมืองไทย ณ ลำพูน) เจ้าราชภาคินัยนครลำพูน
#* หม่อมเจ้าชายจันตรี อิศรเสนา มีบุตรคือ ร้อยเอก หม่อมเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา), ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์มุ้ย อิศรเสนา, หลวงราชดรุณรักษ์ (หม่อมราชวงศ์สอาด อิศรเสนา), พระวรภัณฑ์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือน อิศรเสนา) และ หม่อมราชวงศ์ไหม อิศรเสนา
#*** เจ้าตุ้ย ณ ลำพูน
#* หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
#*** '''[[เจ้าจักรคำขจรศักดิ์]]''' เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 10 มีโอรส-ธิดาคือ
#* หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา มีบุตรคือ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา), หม่อมราชวงศ์ยิ้ม อิศรเสนา และ หม่อมราชวงศ์หญิงสนิท อิศรเสนา
#**** เจ้าหญิงลำเจียก ณ ลำพูน สมรสกับ หม่อมเจ้าเกียรติประวัติ เกษมสันต์ พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์]] มีธิดาคือ
#***** หม่อมราชวงศ์ภาณีพิจิตร ชุณหะมาน
#**** เจ้าหญิงวรรณรา ณ ลำพูน สมรสกับ[[พระเพ็ชรคีรีศรีสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง)]]
#**** [[เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน]] สมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงจิตรจง จักรพันธ์ พระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์|พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์]] มีโอรส-ธิดาคือ
#***** พลอากาศตรี [[เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน]]
#***** เจ้าวันทนีย์ ณ ลำพูน
#***** เจ้ากีรณา ณ ลำพูน
#***** เจ้าสารินี ณ ลำพูน
#***** พันเอกพิเศษ เจ้าวีรพงศ์ ณ ลำพูน
#**** เจ้ารัฐธาทร ณ ลำพูน สมรสกับ หม่อมสายใจ ณ ลำพูน (สกุลเดิม ณ บางช้าง) มีโอรส-ธิดาคือ
#***** เจ้ารัตนา ณ ลำพูน
#***** เจ้าสุธาทร ณ ลำพูน
#***** เจ้าสุภัทรา ณ ลำพูน สมรสกับ [[ศาสตราจารย์]] [[ดร.]][[พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
#**** [[เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมรสกับหม่อมเทวี ณ ลำพูน (สกุลเดิม วัฒนะทัสสี) มีโอรส-ธิดาคือ
#***** เจ้าวรเทวี ณ ลำพูน
#***** เจ้าวีรทัศน์ ณ ลำพูน
#**** เจ้ารัชเดช ณ ลำพูน
#**** [[เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน]] สมรสกับ เจ้าพงษ์แก้ว ณ เชียงใหม่ ธิดา[[เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่|พลตรีเจ้าราชบุตร (วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่]]) เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่ มีโอรส-ธิดาคือ
#***** [[เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน]]
#***** เจ้าพัฒน์พงศ์ ณ ลำพูน
#***** เจ้าวงศ์จักร ณ ลำพูน
#***** เจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำพูน
#**** เ[[เจ้าสุริยา ณ ลำพูน|จ้าสุริยา ณ ลำพูน]] มีโอรส-ธิดาคือ
#***** เจ้าวัชรี ณ ลำพูน
#***** เจ้าพิสมัยมาลี ณ ลำพูน
#***** เจ้านพมณีศรี ณ ลำพูน
#***** เจ้าสุธี ณ ลำพูน
#***** เจ้าสุมาลี ณ ลำพูน
#**** เจ้าหญิงประกายคำ ณ ลำพูน สมรสกับ หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว ทองใหญ่ พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม]] มีโอรส-ธิดาคือ
#***** หม่อมราชวงศ์ประกายทอง สิริสุข
#***** หม่อมราชวงศ์แก้วแกมทอง ทองใหญ่
#***** หม่อมราชวงศ์ผ่องสุวรรณ บิลเมส
#*** เจ้าหญิงแก้วมาเมือง ณ ลำพูน
#*** เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าน้อยจิตตะ ณ ลำพูน ภายหลังสมรสกับเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ (น้อยพุทธวงศ์ ณ เชียงใหม่) เจ้าราชสัมพันธ์วงศ์นครลำพูน
#* หม่อมเจ้ากระจ่าง อิศรเสนา มีบุตรคือ
#** หม่อมราชวงศ์หญิงนาฏ อิศรเสนา
#** พระไชยบูรณ์ (หม่อมราชวงศ์สังกวาศ อิศรเสนา)
#** หม่อมราชวงศ์เทโพ อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์หญิงนวลจันทร์ เกษมสันต์ (อิศรเสนา)
#* หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา มีบุตรคือ
#** ร้อยเอก [[หม่อมเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา)]] มีบุตร-ธิดาคือ
#*** หม่อมหลวงพร้อม อิศรเสนา
#*** หม่อมหลวงหญิงเยื้อ อิศรเสนา
#*** พระยาพิพิธไอสูรย์ (หม่อมหลวงยินดี อิศรเสนา)
#*** หม่อมหลวงดัด อิศรเสนา
#*** หม่อมหลวงหญิงลำดวน อิศรเสนา หม่อมห้ามใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] มีโอรส-ธิดาคือ
#**** หม่อมเจ้าวีรดิศ ดิศกุล
#**** [[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]] สมรสกับ [[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล]] พระธิดาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน]] มีโอรส-ธิดาคือ
#***** หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล สมรสกับ นายนริศร์ แก้วกิริยา
#***** หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตร-ธิดาคือ
#****** หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
#****** หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์
#****** หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ)
#*** หม่อมหลวงหญิงประดับ อิศรเสนา
#*** หม่อมหลวงหญิงหยุย โรจนเวทย์
#*** หม่อมหลวงเจียม ทัพสวัสดิ์
#** ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์มุ้ย อิศรเสนา
#** หลวงราชดรุณรักษ์ (หม่อมราชวงศ์สอาด อิศรเสนา) สมรสกับนางเอี่ยม ราชดรุณรักษ์ (นามสกุลเดิม ตุลยานนท์) มีบุตรคือ
#*** [[พระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)]] สมรสกับ[[ขจร ภะรตราชา|ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา]] มีบุตร-ธิดาคือ
#**** [[กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา|ศาสตราจารย์กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา]] สมรสกับหม่อมราชวงศ์ทินะประภา ศุขสวัสดิ์ ธิดา[[หม่อมเจ้าทินทัต สุขสวัสดิ์|หม่อมเจ้าทิน]]ทัตกับ[[หม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา|หม่อมผิว]] ศุขสวัสดิ์
#**** นายอายุส อิศรเสนา ณ อยุธยา
#**** นางสุคนธา โบเยอร์
#**** [[ทัศนีย์ บุณยคุปต์|ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์]]
#** พระวรภัณฑ์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือน อิศรเสนา)
#** หม่อมราชวงศ์ไหม อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
#* หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา สมรสกับ หม่อมมุหน่าย มีบุตรคือ
#** หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา มีบุตรคือ [[เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา),]] หม่อมราชวงศ์ยิ้ม อิศรเสนา และสมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงสนิทอรุณ อิศรเสนานพวงศ์
#** หม่อมราชวงศ์ยิ้ม อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์หญิงสนิท อิศรเสนา
# ประสูติแต่'''หม่อมแจ้ง อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#* หม่อมเจ้าชายทองคำ อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าหญิงอรชร อิศรเสนา (พ.ศ. 2372-2428)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 1 |issue= 51 |pages= 453 |title= ข่าวตาย |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/051/453.PDF |date= 1 มกราคม พ.ศ. 2428 |language= ไทย }}</ref><br>
#* หม่อมเจ้าชายสาย อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์ศรี อิศรเสนา และ หม่อมราชวงศ์สุข อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์ศรี อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์สุข อิศรเสนา
# ประสูติแต่'''หม่อมพุ่ม อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#* หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา
ผู้ใช้นิรนาม