ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิตยา บุญสูงเนิน"

→‎ผลงานอัลบั้ม: แก้ไขการสะกด
(→‎ผลงานอัลบั้ม: แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* เพลง ลาคนร้อยใจ
 
== ผลงานอัลบั้มชุด ==
* อัลบั้ม''ชุด นิดสเปเชี่ยล
* อัลบั้ม''ชุด โกลด์ เวอร์ชัน
* อัลบั้ม''ชุด ลูกทุ่งสเปเชี่ยล
* อัลบั้ม''ชุด ก้าวต่อไป
 
* อัลบั้ม''ชุด จูบเรือนแพ
* อัลบั้มชุด ก้าวต่อไป
* อัลบั้ม''ชุด หลากหลายลีลา สไตล์
* อัลบั้มชุด จูบเรือนแพ
* อัลบั้ม''ชุด ใจเหงา
* อัลบั้มชุด หลากหลายลีลา สไตล์
* อัลบั้ม''ชุด รักเหลือเกิน
* อัลบั้มชุด ใจเหงา
* อัลบั้ม''ชุด ห้องสีขาว
* อัลบั้มชุด รักเหลือเกิน
* อัลบั้ม''ชุด นิดแอนด์เลเซอร์
* อัลบั้มชุด ห้องสีขาว
* อัลบั้ม''ชุด ขวัญมิ่งเมือง
* อัลบั้มชุด นิดแอนด์เลเซอร์
* อัลบั้ม''ชุด แทนความรู้สึก
* อัลบั้มชุด ขวัญมิ่งเมือง
''ชุด เจ็บช้ำ
* อัลบั้มชุด แทนความรู้สึก
* อัลบั้ม''ชุด ฝากใจไว้
* อัลบั้มชุด เจ็บชํ้า
''ชุด เพชรเจียระไน
* อัลบั้มชุด ฝากใจไว้
* อัลบั้ม''ชุด หยาดเพชรเจียระไน
* อัลบั้ม''ชุด เลิฟเวอร์ชัน
* อัลบั้มชุด หยาดเพชร
* อัลบั้ม''ชุด ลืมแล้วหรือสัญญา
* อัลบั้มชุด เลิฟเวอร์ชัน
* อัลบั้ม''ชุด ก้าวใหม่ - เจ็บหนักกว่าใคร
* อัลบั้มชุด ลืมแล้วหรือสัญญา
* อัลบั้มชุด ก้าวใหม่ - เจ็บหนักกว่าใคร
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม