ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ก่อนบ่ายโชว์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
หนูเล็ก ก่อนบ่าย
 
โน้ต เชิญยิ้ม
 
/แฉ่ง ช่อมะดัน
 
/เต่า เชิญยิ้ม/
 
/กล้วย เชิญยิ้ม/
 
/ตั๊ก
 
/โหน่ง ชะชะช่า
 
/จิ้ม ชวนชื่น
 
/ค่อม ชวนชื่น
 
*
ผู้ใช้นิรนาม