ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2018"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Vb cl9 team |p=3 |t={{vbw|BEL}} |w3_0=1 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=75|spl=61}}
{{Vb cl9 team |p=4 |t={{vbw|RUS}} |w3_0=0 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=95 |spl=73}}
{{Vb cl9 team |p=5 |t={{vbw|BRAGER}} |w3_0=0 |w3_1=01 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=090 |spl=085}}
{{Vb cl9 team |p=56 |t={{vbw|GERITA}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl9 team |p=56 |t={{vbw|ITAJPN}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl9 team |p=56 |t={{vbw|JPNPOL}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl9 team |p=56 |t={{vbw|POLSRB}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl9 team |p=56 |t={{vbw|SRBTUR}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl9 team |p=56 |t={{vbw|TURUSA}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl9 team |p=512 |t={{vbw|USABRA}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=01 |l0_3=0 |spw=085 |spl=090}}
{{Vb cl9 team |p=13 |t={{vbw|ARG}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=0 |spw=73 |spl=95}}
{{Vb cl9 team |p=14 |t={{vbw|KOR}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=61|spl=75}}
325

การแก้ไข