ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต"

chembox
(Alphama Tool)
(chembox)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{สั้นมาก}}
{{Chembox
| Verifiedfields = changed
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 477001662
| Name =
| ImageFile =
| ImageFile1 = PET.svg
| ImageSize1 = 250px
| ImageName1 =
| ImageFile2 = Polyethylene-terephthalate-3D-spacefill.png
| ImageSize2 = 250px
| ImageAlt2 = PET polymer chain
| ImageFile3 = Polyethylene-terephthalate-3D-balls.png
| ImageSize3 = 250px
| ImageAlt3 = A short section of a PET polymer chain
| IUPACName = Poly(ethyl benzene-1,4-dicarboxylate)
| OtherNames =
| SystematicName =
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| Abbreviations = PET, PETE
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| CASNo = 25038-59-9
| PubChem =
| SMILES =
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|changed|chemspider}}
| ChemSpiderID = none
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = (C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>)<sub>n</sub><ref name="van der Vegt">{{cite book|last1=van der Vegt|first1=A.&nbsp;K.|last2=Govaert|first2=L.&nbsp;E.|date=2005|title=Polymeren, van keten tot kunstof|publisher=VSSD|ISBN=9071301486}}</ref>
| MolarMass = variable
| Appearance =
| Density = 1.38 g/cm<sup>3</sup> (20&nbsp;°C),<ref name="GESTIS">{{GESTIS|ZVG=530566|Name=Polyethylenterephthalat|Date=7 November 2007}}</ref> [[amorphous]]: 1.370 g/cm<sup>3</sup>,<ref name="van der Vegt" /> [[single crystal]]: 1.455 g/cm<sup>3</sup><ref name="van der Vegt" />
| Solubility = practically insoluble<ref name="GESTIS"/>
| MeltingPt = >&nbsp;250&nbsp;°C,<ref name="GESTIS"/> 260&nbsp;°C<ref name="van der Vegt" />
| BoilingPt = >&nbsp;350&nbsp;°C (decomposes)
| ThermalConductivity = 0.15<ref name="Lange_16ed">{{cite book|title = Lange's Handbook of Chemistry|edition = 16th|editor = McGraw-Hill|year = 2005|isbn = 0-07-143220-5|pages = 2807–2758|last1=Speight|first1= J. G. |last2=Lange|first2= Norbert Adolph }}</ref> to 0.24 W m<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup><ref name="van der Vegt"/>
| RefractIndex = 1.57–1.58,<ref name="Lange_16ed"/> 1.5750<ref name="van der Vegt" />
| LogP = 0.94540<ref name="chemsrc">{{Cite web|url=https://www.chemsrc.com/en/cas/25038-59-9_894380.html|title=poly(ethylene terephthalate) macromolecule_msds}}</ref>
}}
| Section3 = {{Chembox Hazards
| MainHazards =
| FlashPt =
| AutoignitionPt =
}}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHc =
| DeltaHf =
| Entropy =
| HeatCapacity = 1.0 kJ/(kg·K)<ref name="van der Vegt" />
}}
| Section5 =
| Section6 =
| Section8 = {{Chembox Related
| OtherFunction_label = [[Monomer]]s
| OtherFunction = [[Terephthalic acid]]<br />[[Ethylene glycol]]
}}
}}
 
'''พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต''' ({{lang-en|Polyethylene Terephthalate}}) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า “เพท” (PET) เป็น[[พลาสติก]][[เทอร์โมพลาสติก]] (หลอมที่อุณหภูมิสูงและแข็งตัวเมื่อเย็น)
ที่ผลิตขึ้นได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง[[เอทิลีนไกลคอล]]กับ[[ไดเมทิลเทเรฟทาเลต]] หรือระหว่างเอทิลีนไกลคอลกับ[[กรดเทเรฟทาลิก]] แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ไดเมทิลเทเรฟทาเลต
ในการทดลองกับสัตว์พบว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ก่อการกลายพันธุ์ และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ สารเร่งปฏิกิริยาเคมีเช่น [[แอนติโมนีไตรออกไซด์]] หรือ[[แอนติโมนีไตรแอซีเตต]]
4,262

การแก้ไข