ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยเฮลลาดิค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ประวัติศาสตร์กรีซ}}
'''สมัยเฮลลาดิค''' ({{lang-en|Helladic period}}) เป็นศัพท์ทางโบราณคดี ที่หมายถึงสมัยต่างๆของวัฒนธรรมแผ่นดินใหญ่ของ[[กรีซโบราณ]]ในช่วง[[ยุคสำริด]] เป็นคำที่พาดพิงถึง [[อารยธรรมซิคละดีส]]อันเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับยุคสำริดของ[[อารยธรรมอีเจียน]]<!--Aegean civilizations--> และ [[อารยธรรมมิโนอัน]] ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ[[ครีต]] สมัยเฮลลาดิคหมายถึงกรีกช่วงยุคสัมฤทธิ์ ซึ่งนักวิชาการบางฝ่ายก็เรียกว่า วัฒนธรรมเฮลลาดิค ({{lang-en|Helladic Culture}}) เพราะมองว่ายังมิใช่ช่วงที่เจริญมากพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม[[กรีซโบราณ]] ช่วงเวลานั้นยังเป็นสมัยที่[[กรุงทรอย]]ยังไม่ล้มสลาย และครอบคลุมไปถึงช่วงเกิด[[สงครามกรุงทรอย]]
 
สมัยเฮลลาดิคหมายถึงกรีกช่วงยุคสัมฤทธิ์ ซึ่งนักวิชาการบางฝ่ายก็เรียกว่า วัฒนธรรมเฮลลาดิค ({{lang-en|Helladic Culture}}) เพราะมองว่ายังมิใช่ช่วงที่เจริญมากพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม[[กรีซโบราณ]] ช่วงเวลานั้นยังเป็นสมัยที่[[กรุงทรอย]]ยังไม่ล้มสลาย และครอบคลุมไปถึงช่วงเกิด[[สงครามกรุงทรอย]]
 
==ที่มาของคำ==
คำว่า "เฮลลาดิค" "ซิคละดีส" และ "มิโนอัน" หมายถึงสถานที่ของที่มา ฉะนั้น สิ่งของจากมิโนอันสมัยกลางจึงอาจจะพบได้ที่ไซคลาดีส แต่ไม่ถือว่าเป็นไซคลาดีสสมัยกลาง การจัดระบบดังกล่าวมักจะไม่เหมาะกับบริเวณรอบทะเลอีเจียน เช่น พื้นที่ตะวันออกกลาง ซึ่งอาจมีเครื่องปั้นดินเผาลว้านเป็นต้นที่เลียนแบบสไตล์ของเครื่องปั้นดินเผาเฮลลาดิคหรือมิโนอัน และหากแต่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในท้องถิ่น
 
สมัยเฮลลาดิคโดยทั่วไปหมายถึงเครื่องปั้นดินเผาและระบบการระบุเวลาสร้าง เครื่องปั้นดินเผาไม่ว่าจะที่ใดตามปกติแล้วจัดแบ่งออกเป็นสมัยต้น กลาง และปลายจากรูปทรงและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างงาน ระบบดังกล่าวทำให้สามารถทำการลำดับเวลาสถานที่ได้อย่างมีระบบ
การระบุเวลาที่แท้จริงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ควรจะใช้เมื่อทำได้ แต่การระบุเวลาเชิงสัมพัทธ์เป็นวิธีที่ใช้ก่อนที่จะมีการระบุเวลาโดยวิธีการคำนวณอายุโดยคาร์บอน การขุดค้นทางโบราณคดีของสิ่งของที่เกี่ยวกับกรีซก่อนประวัติศาสตร์จึงมักจะใช้การระบุเวลาสัมพัทธ์โดยลักษณะของเครื่องปั้นดินเผา
 
คำว่า "เฮลลาดิค" "ซิคละดีส" และ "มิโนอัน" หมายถึงสถานที่ของที่มา ฉะนั้น สิ่งของจากมิโนอันสมัยกลางจึงอาจจะพบได้ที่ไซคลาดีส แต่ไม่ถือว่าเป็นไซคลาดีสสมัยกลาง การจัดระบบดังกล่าวมักจะไม่เหมาะกับบริเวณรอบทะเลอีเจียน เช่นเครื่องปั้นดินเผาลว้านเป็นต้นที่เลียนแบบเครื่องปั้นดินเผาเฮลลาดิคหรือมิโนอัน และผลิตในท้องถิ่น
 
 
ผู้ใช้นิรนาม