ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัศนี พลจันทร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบข่อมูลที่ไม่เป็นสารานุกรม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| birth_date = [[15 กันยายน]] [[พ.ศ. 2461]]
| birth_place = [[ประเทศไทย]]
| death_date = [[28 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2530]] (อายุ 69 ปี)
| death_place = [[ประเทศลาว]]
| occupation = นักเขียน, นักปฏิวัติ, คอลัมน์นิสต์
246

การแก้ไข