ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายมาซาฮิโตะ ฮิตาจิโนะมิยะ"

ป้ายกำกับ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง ลบหน้าเปลี่ยนทาง
 
{{เจ้าชายแห่งญี่ปุ่น}}
{{พระบรมวงศานุวงศ์แห่งญี่ปุ่น}}
{{เรียงลำดับ|มะซะฮิโตะ เจ้าฮิตะชิ}}
{{เกิดปี|2478}}{{มีชีวิต}}
ผู้ใช้นิรนาม