เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
| วันที่ก่อตั้ง = [[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2527]]
| คณบดี = รศ.ดร.ศุภกรณ์บุษกร ดิษฐพันธุ์ บิณฑสันต์
| สีประจำคณะ = {{color box|red}} [[สีแดง|สีแดงเลือดนก]]
| วารสารคณะ = วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ <br>(J. Fine Arts)
ผู้ใช้นิรนาม