ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงไชยบุรี"

== สภาพภูมิอากาศ ==
โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับสภาพภูมิอากาศของ[[จังหวัดน่าน]]และ[[จังหวัดอุตรดิตถ์]]ของ[[ประเทศไทย]] มีปริมาณฝนน้อยกว่าทั้ง 2 จังหวัด แต่ในฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นกว่า
 
พูมอากาด อบอุ่น บางเขดจะหนาวหลาย บางเขดจะร้อนหลาย เช่นเขดในเมืองจะมีอากาดร้อนหลายกว่าเขดที่อยู่แคมพู เพราะมีต้นไม้ให้ความสุ่มเย็น
 
เมื่อรอดละดูหนาวเขดตามพูจะหนาวหลายกว่าในเมือง.
 
== ทรัพยากรธรรมชาติ ==
ผู้ใช้นิรนาม