ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คันจิ"

→‎ประวัติ: ตัวที่ใช้กำกับอักษร คือ ฟุริงานะ นะคะ
(→‎ประวัติ: ตัวที่ใช้กำกับอักษร คือ ฟุริงานะ นะคะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในปัจจุบัน อักษรคันจิใช้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของคำ[[ภาษาญี่ปุ่น]]มากมาย โดยอักษรคันจิจะเป็น[[ขั้วคำ]] หรือหัวข้อของคำ (Word stem) และเติมอักษร[[ฮิระงะนะ]] เพื่อ[[การผันคำ]]ให้เป็นทั้ง[[คำนาม]] [[คำวิเศษณ์]] และ[[คำกริยา]] นอกจากนี้ อักษรคันจิจะใช้เชียนชื่อสิ่งต่างๆ ทั้งชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อเมือง ชื่อวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อความเป็นทางการ
 
เนื่องจาก[[อักษรจีน]]นั้น มีจำนวนนับไม่ถ้วน ทำให้ยากต่อการเรียนรู้และจดจำ [[กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น]]จึงได้ประกาศชุดอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียกว่า [[โจโยคันจิ]] (常用漢字 ''Jōyō kanji'') ซึ่ง[[ชาวญี่ปุ่น]]มักจะจดจำอ่านออกเสียงได้ ส่วนอักษรคันจินอกเหนือจากนี้ จะเขียนกำกับเสียงด้วยอักษร [[โอะกุริงะนะฟุริงะนะ]] (り仮名 ''Okurigana'') ซึ่งเป็นอักษร[[ฮิระงะนะ]]ตัวเล็กๆ กำกับเสียงของอักษรคันจิแต่ละตัว เพื่อให้ทราบความหมายและอ่านออกเสียงได้
''Furigana'') ซึ่งเป็นอักษร[[ฮิระงะนะ]]ตัวเล็กๆ กำกับเสียงของอักษรคันจิแต่ละตัว เพื่อให้ทราบความหมายและอ่านออกเสียงได้
 
== พัฒนาการในญี่ปุ่น ==
110

การแก้ไข