ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับปรุงบทความให้กระชับมากขึ้น)
ในปี [[พ.ศ. 2524]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]ขออนุมัติให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขยายจากขนาด 30 เตียงเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง และต่อมาก็ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
 
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายของโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดหนองคายตอนเหนือ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลสังคม โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ และโรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตลอดจนสถานีอนามัยในเขตอำเภอท่าบ่ออีกด้วย
 
== อ้างอิง ==
761

การแก้ไข