ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รับรอง =
| ผู้อำนวยการ = นายแพทย์วัฒนา พารีศรี
| จำนวนเตียง = 90200 เตียง (+8 เตียงผู้ป่วยหนัก) <ref>[httphttps://hrmphdb.moph.go.th/res52phdb2017/res-repGenforce_down.rbphp?res-year=52&res-form=4&res-prov=43&res-amp=4302&res-typef_id=1491 ระบบรายงานทรัพยากรทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 25522561]</ref>
| แพทย์ =
| บุคลากร =
}}
 
'''โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ''' เป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดแห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่[[อำเภอท่าบ่อ]] [[จังหวัดหนองคาย]]
 
== ประวัติ ==
ในปี [[พ.ศ. 2524]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]ขออนุมัติให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขยายจากขนาด 30 เตียงเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง และได้พัฒนางานด้านการรักษามากขึ้น มีจำนวนบุคลากรมากขึ้น
 
ปัจจุบัน ต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 9890 เตียง และปัจจุบันได้ขยายขนาดเป็น 200 เตียง มีหน้าที่ต้องให้บริการประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ และป้องกันโรค โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบประชาชนอำเภอท่าบ่อ และอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดหนองคายตอนเหนือ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลสังคม โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตลอดจนสถานีอนามัยในเขตอำเภอท่าบ่ออีกด้วย
 
== อ้างอิง ==
761

การแก้ไข