ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พลเอก [[บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์]] อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
* [[ประสาร ไตรรัตน์วรกุล]] อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
* [[โสภณ พรโชคชัย]] นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมือง
* รองศาสตราจารย์ ยงธนิศร์ พิมลเสถียร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนาเกาะกรุงรัตนโกสินทร์
 
6,398

การแก้ไข