ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ตำแหน่ง = [[ที่ปรึกษา]][[เจ้าคณะภาค]] 16, [[เจ้าอาวาส]][[วัดขันเงิน]]
}}
'''พระธรรมโกศาจารย์''' นามเดิม '''องอาจ ชุมแสง''' ฉายา {{ฐิ}}ตธมฺโม เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]] ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[เจ้าอาวาส]][[วัดขันเงิน]]และ[[ที่ปรึกษา]][[เจ้าคณะภาค|เจ้าคณะภาค 16]]<ref>ตาม[http://mahathera.onab.go.th/indexfiles/mati_doc/c_30201260_717%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20%E0%B9%91%E0%B9%96.php?url=mati&id=7971pdf มติมหาเถรสมาคมที่ 717/2560] วันที่ 20 ธันวาคม 2560</ref> เป็นศิษย์พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) สหายร่วมอุทรธรรมของ[[พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)]] และ[[พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร)]]
 
==สถานะเดิม==
142

การแก้ไข