ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|วุฒิ = [[นักธรรมชั้นเอก]]<br/ > [[เปรียญธรรม 9 ประโยค]] M.A., PH.D., พธ.ด.กิตติมศักดิ์
|ตำแหน่ง = [[ที่ปรึกษา]][[เจ้าคณะภาค]] 16, [[เจ้าอาวาส]][[วัดขันเงิน]]
}}
'''พระธรรมโกศาจารย์''' นามเดิม '''องอาจ ชุมแสง''' ฉายา {{ฐิ}}ตธมฺโม เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]] ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[เจ้าอาวาส]][[วัดขันเงิน ]]และ[[ที่ปรึกษา]][[เจ้าคณะภาค|เจ้าคณะภาค 16]]<ref>ตาม[http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=7971 มติมหาเถรสมาคมที่ 717/2560] วันที่ 20 ธันวาคม 2560</ref> เป็นศิษย์พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) สหายร่วมอุทรธรรมของ[[พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)]] และ[[พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร)]]
 
==สถานะเดิม==
142

การแก้ไข