ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้องแลกไข่"

แก้ไขเมื่อสักครูนี้ที่พิมพ์ผิด
(แก้ไขข้อมูลบางส่วนที่ผิดพลาด และเพิ่มการจัดรูปแบบ)
(แก้ไขเมื่อสักครูนี้ที่พิมพ์ผิด)
 
== รูปแบบรายการ ==
รายการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทางบ้านมาสมัครเข้าร่วมรายการเพื่อร้องเพลงแลกกับสิ่งของที่ต้องการจำนวน 3 เพลง (โดยที่ 2 เพลงแรก จะเป็นเพลงบเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันเลือกเอง ส่วนอีก 1 เพลง พิธีกรจะเป็นผู้กำหนดเพลงให้) โดยมีกรรมการพิเศษ 4 คน รวมทั้งที่จะมีหน้าที่กำหนดจำนวนไข่ที่ต้องทำได้ในการร้องเพลงทั้ง 3 เพลงเพื่อแลกกับของรางวัลที่ต้องการ และพิธีกรก็สามารถกำหนดจำนวนไข่ได้ด้วย เมื่อผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงเสร็จไปในแต่ละเพลงจะมีผู้ชมในสตูดิโอจำนวน 50 คน เป็นผู้ลงคะแนนโดยการวางไข่ลงไปในฝาสีเขียว แปลว่าให้คะแนน และฝาสีแดง แปลว่าไม่ให้คะแนน หลังจากนั้น ทางรายการจะส่งตัวแทนไปเก็บไข่ โดยเก็บมาเฉพาะไข่ที่อยู่ในฝาสีเขียว และจะมีการประกาศจำนวนคะแนนที่ผู้เข้าแข่งขันทำได้ นั่นคือจำนวนไข่ในฝาสีเขียวนั่นเอง
 
* ถ้าผู้เข้าแข่งขันสามารถทำคะแนนจากการร้องเพลง 3 เพลงได้ตั้งแต่จำนวนไข่ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นไป จะได้รับของรางวัลที่ต้องการกลับบ้าน
4

การแก้ไข