ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย"

| style="text-align:center;" rowspan="4"| [[ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน]]<br><small>ส.ส. จาก กัวลา มูดา<br><small>(1903–1990)
| style="text-align:center;" rowspan="4"| [[ไฟล์:Tunku abd rahman.jpg|100px]]
| style="text-align:center;" | 31 Augustสิงหาคม 1957
| style="text-align:center;" | 27 Juneมิถุนายน 1959
| rowspan="4" | {{age in days|1957|8|31|1970|9|22}}
| rowspan="4" style="text-align:center; background:#E62020;" | [[อัมโน]]
|-
| style="text-align:center; background:#99badd;"| [[Malayan general election, 1959|01]]
| style="text-align:center;" | 19 Augustสิงหาคม 1959
| style="text-align:center;" | 1 Marchพฤษภาคม 1964
|-
| style="text-align:center; background:#99badd;"| [[Malaysian general election, 1964|02]]
| style="text-align:center;" | 21 Marchพฤษภาคม 1964
| style="text-align:center;" | 20 Marchพฤษภาคม 1969
|-
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#99badd;"| [[Malaysian general election, 1969|03]]
| style="text-align:center;" | 10 Mayพฤษภาคม 1969
| style="text-align:center;" | 22 Septemberกันยายน 1970
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"| ''2''
| style="text-align:center;" rowspan="2"| [[อับดุล ราซัก ฮุซเซน]]<br><small>ส.ส. จากเปอกัน<br><small>(1922–1976)
| style="text-align:center;" rowspan="2"| [[ไฟล์:Tun Abdul Razak (MY 2nd PM).jpg|100px]]
| style="text-align:center;" | 22 Septemberกันยายน 1970
| style="text-align:center;" | 31 Julyกรกฎาคม 1974
| rowspan="2" | {{age in days|1970|9|22|1976|1|14}}
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#E62020;" | [[อัมโน]]
|-
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 1974|04]]
| style="text-align:center;"| 24 Augustสิงหาคม 1974
| style="text-align:center;"| 14 Januaryมกราคม 1976
| style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Barisan Nasional|BN]]
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"| [[ฮุซเซน อน]]<br><small>ส.ส. จากโจโฮร์ตีมูร์<br><small>(1922–1990)
| style="text-align:center;" rowspan="2"| [[ไฟล์:Tun Hussein Onn (MY 3rd PM).jpg|100px]]
| style="text-align:center;"| 14 Januaryมกราคม 1976
| style="text-align:center;"| 12 Juneมิถุนายน 1978
| rowspan="2" | {{age in days|1976|1|14|1981|7|16}}
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#E62020;" | [[อัมโน]]
|-
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 1978|05]]
| style="text-align:center;"| 8 Julyกรกฎาคม 1978
| style="text-align:center;"| 16 Julyกรกฎาคม 1981
|-
| style="text-align:center;" rowspan="6"| ''4''
| style="text-align:center;" rowspan="6"| [[มาฮาดีร์ บิน โมฮามัด]]<br><small>ส.ส. จากกูบังปาซู<br><small>(b. 1925)
| style="text-align:center;" rowspan="6"| [[ไฟล์:Mahathir Mohamad 2007.jpg|100px]]
| style="text-align:center;"| 16 Julyกรกฎาคม 1981
| style="text-align:center;"| 29 Marchมีนาคม 1982
| rowspan="6" | {{age in days|1981|7|16|2003|10|31}}
| rowspan="6" style="text-align:center; background:#E62020;"| [[อัมโน]]
|-
| style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 1982|06]]
| style="text-align:center;"| 22 Aprilเมษายน 1982
| style="text-align:center;"| 19 Julyกรกฎาคม 1986
|-
| style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 1986|07]]
| style="text-align:center;"| 3 Augustสิงหาคม 1986
| style="text-align:center;"| 4 Octoberตุลาคม 1990
|-
| style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 1990|08]]
| style="text-align:center;"| 21 Octoberตุลาคม 1990
| style="text-align:center;"| 6 Aprilเมษายน 1995
|-
| style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 1995|09]]
| style="text-align:center;"| 25 Aprilเมษายน 1995
| style="text-align:center;"| 10 Novemberพฤศจิกายน 1999
|-
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 1999|10]]
| style="text-align:center;"| 29 Novemberพฤศจิกายน 1999
| style="text-align:center;"| 31 Octoberตุลาคม 2003
|-
| style="text-align:center;" rowspan="3"| ''5''
| style="text-align:center;" rowspan="3"| [[อับดุลละฮ์ อะฮ์มัด บาดาวี]]<br><small>ส.ส. จากเกอปาลาบาตัซ<br><small>(b. 1939)
| style="text-align:center;" rowspan="3"| [[ไฟล์:AB April 2008.jpg|100px]]
| style="text-align:center;"| 31 Octoberตุลาคม 2003
| style="text-align:center;"| 2 Marchมีนาคม 2004
| rowspan="3" | {{age in days|2003|10|31|2009|4|3}}
| rowspan="3" style="text-align:center; background:#E62020;"| [[อัมโน]]
|-
| style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 2004|11]]
| style="text-align:center;"| 21 Marchมีนาคม 2004
| style="text-align:center;"| 13 Februaryกุมภาพันธ์ 2008
|-
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 2008|12]]
| style="text-align:center;"| 8 Marchมีนาคม 2008
| style="text-align:center;"| 3 Aprilเมษายน 2009
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2" | ''6''
| style="text-align:center;" rowspan="2" | [[นาจิบ ราซัก]]<br><small>ส.ส. จากเปอกัน<br><small>(b. 1953)
| style="text-align:center;" rowspan="2" | [[ไฟล์:Najib Razak 2008-08-21.jpg|100px]]
| style="text-align:center;"| 3 Aprilเมษายน 2009
| style="text-align:center;"| 3 Aprilเมษายน 2013
| rowspan="2" | {{อายุปีและวัน|2552|4|3|2561|5|10}}
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#E62020;"| [[อัมโน]]
|-
| rowspan="1" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Malaysian general election, 2013|13]]
| style="text-align:center;"| 6 Mayพฤษภาคม 2013
| style="text-align:center;"|30 April9 พฤษภาคม 2018
|-
| rowspan="1" style="text-align:center; background:#00ffff;"| [[การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2561|14]]
ผู้ใช้นิรนาม