ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Kiss Me Again จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง"

* [[ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล]] รับบท แพท
* [[กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต]] รับบท ไพรซ์
* [[กวิน แคสกี้]] รับบท หมอก
* [[อลิส ทอย]] รับบท สินี
* [[จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์]] รับบท มิ้นต์
2,263

การแก้ไข